onsdag, december 29, 2010

Genopbyg iPhoto-bibliotek og andre genveje også Aperture

Skulle man have problemer med, at iPhoto laver badebold eller streger i ring ved opstart; kan det være, at man skal genopbygge sit bibliotek.

IPhoto kan genoprette miniaturer og lave anden vedligeholdelse under start af programmet.

Man skal holde [ÆBLE]+[ALT]-tasterne nede, når man åbner programmet.

Så bliver man præsenteret for en menu, hvor man kan vælge, hvilke ting, man vil gøre.

Og når man nu var i gang, kan man i øvrigt skifte mellem sine iPhoto-biblioteker, hvis man har flere, hvis man under åbning af iPhoto holder [SHIFT]+[ALT] nede. Der kan man også oprettet nye biblioteker, hvis man har brug for det.

Kunne i øvrigt konstatere, at fidusen med [ÆBLE]+[ALT] også duer i Aperture
Blog Widget by LinkWithin