onsdag, januar 26, 2011

Lydindgange på en PM G5

Jeg bøvlede med at få lyd ind i min G5 i dag.

Der er både digital og analog lyd ind/ud på G5'eren; men Systemindstillingen Lyd ville kun vise, at der var en digital indgang.

Hjælpeprogrammet "Audio MIDI Setup" lader mig dog vælge, om jeg vil bruge den digitale eller analoge indgang, og så kan Systemindstillingen Lyd og mine programmer også "se" mine lydgivere.

Tak til google og Apples forum.

Og HUSK, at den analoge indang er en linie-indgang, så en mikrofon skal være forstærket først.

mandag, januar 17, 2011

iPhoto-genveje

Skulle man have brug for at lave et nyt bibliotek til sine billeder i iPhoto, sådan at man kan have flere forskellige meget adskilte biblioteker, skal man, når man starter iPhoto, holde [ALT]-tasten nede. Man får derved mulighed for at lave et nyt bibliotek eller skifte mellem dem, man allerede har lavet.

Det er f.eks. nyttigt at lave et tomt bibliotek, hvis iMovie ikke kan finde ud af det bibliotek, man allerede har - eksempelvis, hvis der er videoer eller andet, som iMovie ikke kan læse fra iPhoto.

På samme måde (med [ALT]-tasten) kan man lave et ny bibliotek eller vælge mellem eksisterende i iTunes.

Og holder man [ALT]+[ÆBLE](=[KOMMANDO]) nede under åbning får man mulighed for, i iTunes og iPhoto at genopbygge sit bibliotek på forskellig vis, hvis der er problemer med det.

Disse genveje duer vist nok også til Aperture, men jeg har ikke prøvet.

søndag, januar 16, 2011

zsh

Jeg glemmer altid, hvordan det er, at man gør sin kommandoprompt i
Terminal fin med farver og andre sjove ting, når man har valgt zsh som
shell.

På siden her

(http://sage.ucsc.edu/Library/init/zsh/man/html/zsh-templates.html)
står det fint beskrevet, pointen er, at man skal bruge kommandoen

switch_prompt

Vel at mærke, når man har installeret zsh-templates.Og jeg kan bedst lide clint, der viser:[Dag dato kl tidszone][tty][OS-config][zsh-version]

<bruger@maskine>
Blog Widget by LinkWithin